UFPR- Integrert filter og vifte

Universalt avsugsbord med innebygget vifte. Kan
anvendes som limebord, slipebord, pussebord eller sveisebord.
• Lengder: 1000 til 3000 mm
• Dybder: 1000 eller 1250 mm

40932

LØSNINGER FRA SCAND INDUSTRIMILJØ

KOMPLETTE RØRSYSTEMER

Scand Industrimiljø forhandler og prosjekterer alt som trengs for å montere et komplett rørsystem. Alle produkter finnes i galvanisert, rustfritt og sort stål. Vi har stor kompetanse innenfor systemenes ulike fordeler.

FILTER- OG VIFTESYSTEMER

Vi tilbyr komplette tekniske løsninger med vifter, filter, cykloner og rotorsluser for å nevne noen. Vi har langvarig kunnskap innenfor dimensjonering og kundespesifikke løsninger. Ring oss for mer informasjon.