Vi leverer og monterer komplette sjaktsystemer med innkastluker for skittentøy og avfallshåndtering i f.eks sykehus, sykehjem, eldreboliger mm.
Vi er også behjelpelige med dimensjonering, prosjektering og utforming av systemene.