For å sikre drift av produksjon og minimere risiko, som helsefarlig oljedamp i luften og spon på gulv og i maskiner utgjør, er det vesentlig å fjerne dette så fort som mulig der det oppstår.
Vi leverer filter- og cyklonløsninger og punktavsug for filtrering og gjenvinning av blant annet stål og støv, transport av materiale og avsug av røyk samt generell rengjøring.

Produkter for metall-, svei- og slipeavsug(trykk på bildene for å gå til kategorien):