PLAST:
Vi leverer mellom- og høyvakuumsystemer, med utskillere og punktavsug, for separering og gjenvinning av restprodukter innenfor plast- og glassfiberindustrier. Dette kan også innebære helsefarlige partikler som kan frigjøres ved produksjonen.
Med stor kompetanse i blant annet ortopedindustrier leverer vi sikre og effektive systemer for industrier som arbeider med komposittmateriale.

TEKSTIL OG ORTOPEDI:
Tekstilstøv i produksjon kan gi opphav til risikofylte sykdommer da tekstilfibre kan feste seg til pusteorganer. Mange tekstiler er også kjemisk behandlet og kan ha negativ effekt på øyne, nese og hals. Disse helseproblemene beror på luftens kvalitet og det er derfor meget vesentlig å skille ut tekstilstøv- og partikler fra slike arbeidsplasser.

MAT OG JORDBRUK:
I mat- og jordbruksindustri anvendes våre produkter først og fremst for daglig støvsuging av lokaler samt rengjøring av produksjonsmaskiner. Bakerier er et eksempel på virksomheter der støv er meget kritisk for produksjonen.
Her er det viktig å begrense støvspredningen gjennom støvsuging av transportsystemer, prosessrør, kabelstiger/broer, ovner mm. I bakeriindustri anvendes også våre produkter i systemer for svevepartikler i form av blant annet mel ved påfyllingsstasjoner.