Krav til helse og miljø i treindustrien blir strengere og strengere. Høvlerier, snekkerverksteder, sagbruk og hus- og hyttefabrikker har et stort behov for å ta hånd om restprodukter fra produksjon. Dette innebærer for eksempel damp, støv, spon og flis samt andre partikler.
Vi sitter på lang erfaring og mye kunnskap innenfor feltet. Dette når det gjelder prosjektering, dimensjonering, levering og optimalisert drift samt montering.

Prinsippskisse; Undertrykksfilter med returluftssystem

Produkter for sponavsug(trykk på bildene for å gå til kategorien):