Eksosavsug for personbiler, lastebiler, traktorer m.m.
Manuelle eller helautomatiske avsugstromler, sledesystemer og punktavsug.