Eksosavsug for personbiler, lastebiler, traktorer, utrykningskjøretøy m.m.
Manuelle eller helautomatiske avsugstromler, sledesystemer og punktavsug.

Spesialmunnstykker for alle typer eksosutslipp.