Tekstilstøv i produksjon kan gi opphav til risikofylte sykdommer da tekstilfibre kan feste seg til pusteorganer. Mange tekstiler er også kjemisk behandlet og kan ha negativ effekt på øyne, nese og hals.
Disse helseproblemene beror på luftens kvalitet og det er derfor meget vesentlig å skille ut tekstilstøv- og partikler fra slike arbeidsplasser.