Vi leverer mellom- og høyvakuumsystemer, med utskillere og punktavsug, for separering og gjenvinning av restprodukter innenfor plast- og glassfiberindustrier. Dette kan også innebære helsefarlige partikler som kan frigjøres ved produksjonen.
Med stor kompetanse i blant annet ortopedindustrier leverer vi sikre og effektive systemer for industrier som arbeider med komposittmateriale.