I mat- og jordbruksindustri anvendes våre produkter først og fremst for daglig støvsuging av lokaler samt rengjøring av produksjonsmaskiner. Bakerier er et eksempel på virksomheter der støv er meget kritisk for produksjonen.
Her er det viktig å begrense støvspredningen gjennom støvsuging av transportsystemer, prosessrør, kabelstiger/broer, ovner mm. I bakeriindustri anvendes også våre produkter i systemer for svevepartikler i form av blant annet mel ved påfyllingsstasjoner.